Algemene gebruikers voorwaarden AutoLokaal.nl

1. Inleiding

In deze gebruikersovereenkomst, onze privacyverklaring en ons cookie beleid , worden de voorwaarden beschreven waaronder je de sites, services, toepassingen en tools (hierna de 'Services' genoemd) mag gebruiken. Alle beleidsregels en de privacyverklaring van AutoLokaal.nl zijn opgenomen in deze gebruikersovereenkomst. Je gaat akkoord met het bovenstaande tijdens het gebruik van de Services van AutoLokaal.nl (hierna de 'website' genoemd)

Telkens wanneer u deze website gebruikt of daartoe toegang verschaft, stemt u ermee in dat u gebonden bent aan deze gebruiksvoorwaarden, zoals die van tijd tot tijd met of zonder kennisgeving aan u worden gewijzigd. Bovendien, als u gebruik maakt van een bepaalde dienst op of via deze website, bent u onderworpen aan alle regels of richtlijnen die van toepassing zijn op deze diensten en zij zullen worden opgenomen door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden. Zie ons Privacybeleid, dat door middel van verwijzing in deze Gebruiksvoorwaarden is opgenomen.

2. Onze Dienst

AutoLokaal.nl is een handelsplaats waar gebruikers vrijwel alles kunnen aanbieden, kopen en verkopen via allerlei verkoopvormen en op allerlei locaties.

AutoLokaal.nl is niet de eigenaar van zaken die via de site van AutoLokaal.nl worden aangeboden of verkocht en is niet betrokken bij de feitelijke transacties tussen kopers en verkopers. Het verkoopcontract is een rechtstreekse overeenkomst tussen koper en verkoper. AutoLokaal.nl treedt niet op als een traditionele veiling meester.

AutoLokaal.nl geeft advies over prijzen, verzendkosten, verkoopvormen enzovoort, maar deze adviezen zijn slechts informatief bedoeld en jij bepaalt of je ze wel of niet opvolgt. AutoLokaal.nl controleert de aanbiedingen of de content van gebruikers niet. AutoLokaal.nl helpt door het gebruik van verschillende programma's geschillen op te lossen, maar AutoLokaal.nl heeft geen controle over en biedt geen garantie voor het volgende: de kwaliteit, veiligheid of wettigheid van geadverteerde objecten; de nauwkeurigheid van de content, aanbiedingen of feedback van gebruikers; het vermogen van verkopers om objecten te verkopen; het vermogen van kopers om objecten te betalen; of dat een koper of verkoper een transactie werkelijk voltooit of een object werkelijk retourneert.

U stemt ermee in dat de eigenaars van deze website zich het recht voorbehouden en op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens u, deze website en zijn diensten kunnen wijzigen of stopzetten of de door u verstrekte gegevens tijdelijk of permanent kunnen verwijderen. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de tijdigheid, het wissen, het niet opslaan, de onnauwkeurigheid of de onjuiste levering van gegevens of informatie.

3. Uw Verantwoordelijkheden en Registratie Verplichtingen

Om deze website te gebruiken, moet je je op de website registreren, ermee instemmen waarheidsgetrouwe informatie te verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en ten minste dertien (18) jaar of ouder zijn. Wanneer je je registreert, ga je uitdrukkelijk akkoord met onze Gebruiksvoorwaarden en zoals die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd en hier beschikbaar zijn.

Indien je account geblokkeeerd wordt door AutoLokaal.nl mag je niet nog een account aanmaken. Het is ook niet toegestaan meerdere accounts aan te maken.

4. Kosten

Registreren bij AutoLokaal en het aanbieden van objecten is gratis.

(1) Plaatsen van een advertentie is gratis, wel kan AutoLokaal kosten in rekening brengen bij het in de Spotlight plaatsen van een advertentie, dit is echter volledig optioneel.

(2) Bieden op een veiling brengt (veiling) kosten met zich mee indien u het winnende bod uitbrengt, dit zal uiteraard het bod zijn plus een percentage van het hoogste bod zijn. Deze kosten worden op deze pagina uitgelegd.

(3) Bieden op een advertentie met een vaste prijs brengt  kosten met zich mee indien u het winnende bod uitbrengt, dit zal uiteraard het bod zijn plus een percentage van het bod zijn. Deze kosten worden op deze pagina uitgelegd.

(4) Het kopen van een object door de "Koop nu" functie brengt kosten met zich mee, uiteraard de aanschafprijs van het object plus een percentage van de aanschafprijs. Deze kosten worden op deze pagina uitgelegd.

Het is jouw verantwoordelijkheid om alle kosten en van toepassing zijnde belastingen voor het gebruik van onze sites en Services op tijd en met een geldige betalingsmethode te betalen. Als je betalingsmethode niet werkt of je account achterstallig is, kan AutoLokaal de verschuldigde kosten innen via andere inningsmechanismen. (Dit omvat onder andere bij AutoLokaal geregistreerde betalingsmethoden, incassobureaus en juridisch advies.) Je gaat ermee akkoord dat AutoLokaal  je via e-mail elektronische facturen kan sturen. AutoLokaal  kan het gebruik van haar Services opschorten of beperken tot je het gehele verschuldigde bedrag hebt betaald.

5. Privacybeleid

Registratiegegevens en andere persoonlijk identificeerbare informatie die wij kunnen verzamelen, zijn onderworpen aan de voorwaarden van ons Privacybeleid.

6. Registratie en Wachtwoord

Je bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van jouw wachtwoord en bent verantwoordelijk voor al het gebruik via jouw registratie en/of login, ongeacht of dit door je is geautoriseerd of ongeautoriseerd. Je stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te brengen van elk ongeoorloofd gebruik of uw registratie, gebruikersaccount of wachtwoord.

7. Gebruik van AutoLokaal.nl

Je gaat ermee akkoord dat alle informatie of gegevens van welke aard dan ook, of het nu gaat om tekst, software, code, muziek of geluid, foto's of grafieken, video of ander materiaal ("Inhoud"), publiekelijk of privé verstrekt, uitsluitend de verantwoordelijkheid is van de persoon die de Inhoud verstrekt of de persoon wiens gebruikersaccount wordt gebruikt. Je gaat ermee akkoord dat onze website je kan blootstellen aan Inhoud die aanstootgevend of beledigend kan zijn. Wij zijn op geen enkele manier verantwoordelijk voor de Inhoud die op deze website verschijnt, noch voor enige fout of weglating.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je, bij het gebruik van deze website of van enige dienst die wordt verleend, niet zult
(a) enige Inhoud zult verstrekken of enig gedrag zult vertonen dat onwettig, illegaal, bedreigend, schadelijk, beledigend, kwellend, stalkend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, beledigend, aanstootgevend, pornografisch is, ontworpen is om deze website of enige geleverde dienst te verstoren of te onderbreken, geïnfecteerd is met een virus of andere destructieve of schadelijke programmeringsroutine, aanleiding kan geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid, of in strijd kan zijn met een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet;
(b) je uit te geven voor een andere persoon of entiteit of uw connectie met een andere persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, of de oorsprong van door jouw verstrekte Content te vervalsen of anderszins te verbergen of een verkeerde voorstelling van zaken te geven;
(c) gegevens over andere gebruikers te verzamelen of te oogsten
(d) deze website en enige Inhoud of dienst aan te bieden of te gebruiken op een commerciële manier of op een manier die junkmail, spam, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van ongeoorloofde reclame zou inhouden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming;
(e) enige Inhoud te verschaffen die aanleiding kan geven tot onze burgerlijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid of die kan bestaan uit of beschouwd kan worden als een schending van enige lokale, nationale of internationale wet, met inbegrip van maar niet beperkt tot wetten met betrekking tot auteursrecht, handelsmerk, patent of handelsgeheimen.
(f) Als je je als bedrijf bij AutoLokaal.nl registreert, verklaar je daarmee dat je gerechtigd bent wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan namens dat bedrijf. Wanneer je als bedrijf handelt, moet je je houden aan alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot online handel.

8. Indiening van Inhoud op deze website

Door het verstrekken van enige Inhoud aan onze website:
(a) stem je ermee in ons een wereldwijd, royaltyvrij, eeuwigdurend, niet-exclusief recht en licentie te verlenen (met inbegrip van alle morele rechten of andere noodzakelijke rechten) om de inhoud te gebruiken, weer te geven, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te publiceren, te distribueren, uit te voeren, te promoten, te archiveren, te vertalen, en om afgeleide werken en compilaties te maken, geheel of gedeeltelijk. Een dergelijke licentie zal van toepassing zijn met betrekking tot elke vorm, media, technologie bekend of later ontwikkeld;
(b) je garandeert en verklaart dat je alle wettelijke, morele en andere rechten hebt die nodig kunnen zijn om ons de licentie te verlenen die in deze Sectie 7 wordt uiteengezet;
(c) je erkent en gaat ermee akkoord dat wij het recht (maar niet de verplichting) hebben, naar eigen goeddunken, om publicatie te weigeren of om Inhoud die u verstrekt te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren, op elk moment en om elke reden, met of zonder voorafgaande kennisgeving.

9. Weergave en sortering van objecten op de website

Wij streven naar een oline handelsplaats waar kopers vinden wat ze zoeken. Daarom hangt de weergave of rangschikking van aanbiedingen in zoek- en browseresultaten af van een aantal variabele factoren, zoals:

 • de locatie van de koper, de zoekterm, de gebruikte site van AutoLokaal of haar internationale versies

 • de locatie van het product, het type van de aanbieding, prijs, eventuele eindtijd

 • het aantal aanbiedingen dat voldoet aan de zoekterm van de koper.

Om de gebruikerservaring te bevorderen, kan een aanbieding niet zichtbaar zijn in bepaalde zoek- en browseresultaten, ongeacht een voorkeur van een koper om aanbiedingen in een bepaalde volgorde te zien.

10. Aanbiedingsvoorwaarden

Wanneer je een object aanbiedt, ga je ermee akkoord dat:

 • je verantwoordelijk bent voor de juistheid, de content en de rechtmatigheid van het aangeboden object en je ermee akkoord gaat het object aan te bieden in overeenstemming met het beleid voor verboden en beperkte objecten;

 • je aanbieding gedurende enkele uren mogelijk niet meteen kan worden gevonden wanneer er op trefwoord of rubriek wordt gezocht;

 • AutoLokaal de exacte duur van aanbiedingen niet garandeert;

 • content die in strijd is met het beleid naar goeddunken kan worden verwijderd, gewijzigd of verborgen;

 • aanbiedingen via de website zichtbaar alsmede de internatioale versie van AutoLokaal.nl;

 • aanbiedingen ook kunnen worden toegevoegd aan externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's;

 • door AutoLokaal aanvullende goederen en diensten, zoals verlengde garanties, financiering of onderhoudsdiensten kunnen worden aangeboden;

 • metatags en URL-links die in een aanbieding worden opgenomen, worden verwijderd of gewijzigd, zodat deze geen invloed hebben op resultaten van externe zoekmachines;

 • sommige optionele upgradefuncties van de advertentie zijn alleen zichtbaar bij bepaalde services;

 • AutoLokaal een advertentie of geplaatste foto wijzigd indien AutoLokaal dit nodig acht;

 • Het object van een koper is zodra de koper het volledige bedrag betaal.d

In verband met een positieve gebruikerservaring is het mogelijk dat een aanbieding in bepaalde zoek- en bladerresultaten niet wordt weergegeven, ongeacht de sorteervolgorde die de koper heeft gekozen.

11. Aankoop en bied voorwaarden

Wanneer je een object koopt, ga je ermee akkoord je te houden aan de regels voor kopers en het volgende:

 • het is jouw verantwoordelijkheid de volledige aanbieding te lezen voordat je een bod uitbrengt of je ertoe verbindt een object te kopen;

 • je gaat een wettelijk bindende overeenkomst aan om een object aan te schaffen wanneer je je ertoe verbindt een object te kopen of wanneer jouw bod het winnende bod is (of als je bod op een andere manier wordt geaccepteerd);

 • het is niet toegestaan om te bieden of de 'Koop nu' functie te gebruiken zonder te betalen voor het object en eventuele kosten of toeslagen;

 • het is niet toegestaan om op eigen aangeboden objecten te bieden;

 • AutoLokaal kan accepteert geen verantwoordelijkheid van het aangeboden object,

 • In uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat de verkoper niet meer de beschikking over het object heeft, in dit geval ontvangt u uw geld terug,

 • Eventuele gemaakte verzendkosten worden niet vergoed indien je het object niet accepteert en terug wilt sturen naar de verkoper

12. Internationaal kopen, verkopen en vertalingen

AutoLokaal.nl heeft diverse internationale versies. Als verkoper ga je ermee akkoord dat AutoLokaal je aanbieding kan weergeven op een  van onze internationale websites dan de site waar je het object oorspronkelijk te koop hebt aangeboden.

Je geeft AutoLokaal toestemming om geautomatiseerde tools te gebruiken om je geplaast content en je communicatie met andere leden geheel of gedeeltelijk te vertalen naar andere talen, indien dergelijke vertaaloplossingen beschikbaar zijn. De nauwkeurigheid of de beschikbaarheid van deze vertalingen wordt niet gegarandeerd doordat deze geautomatiseerd worden verwerkt.

13. Diensten van derden

Goederen en diensten van derden kunnen worden geadverteerd en/of beschikbaar worden gesteld op of via deze website. Vertegenwoordigingen met betrekking tot producten en diensten die door derden worden geleverd, vallen onder het beleid en de verklaringen van deze derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor of verantwoordelijk op enige wijze voor uw handelingen of interactie met derden.

14. Vrijwaring

Je gaat ermee akkoord ons, onze dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, gerelateerde partijen, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, onafhankelijke contractanten, adverteerders, partners en co-branders schadeloos te stellen en te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde partij kan worden ingediend en die te wijten is aan of voortvloeit uit jouw gedrag of verbinding met deze website of dienst, jouw  levering van Inhoud, jouw  schending van deze Gebruiksvoorwaarden of enige andere schending van de rechten van een andere persoon of partij.

15. Betaalprovider / BonopPay

AutoLokaal introduceert de betaaldienst "BonopPay" waarbij een AutoLokaal.nl een betaaldienst aanbiedt via een externe betaalprovider voor verkopers (hierna aangeduid als "betaalprovider ").

De overeenkomst op grond waarvan een aankoop van goederen tot stand komt, wordt op dezelfde wijze aangegaan tussen de verkoper en de koper als voor transacties waarvoor de betalingen niet worden beheerd door de betaalprovider.

Als je een koper bent die een koopovereenkomst sluit met een verkoper die gebruikmaakt van BonopPay:

 • kun je voor deze objecten betalen aan de hand van de door de BonopPay beschikbaar gestelde betalingsmethodes en BonopPay regelt vervolgens de uitbetaling met de verkoper. Door het aangaan van een transactie met een verkoper die gebruikmaakt van BonopPay, geeft de koper de betaalprovider  toestemming de betaling uit te voeren middels de door de koper gekozen betalingsmethode en om de verschuldigde bedragen namens de verkoper te innen. De koper aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de door de betreffende betalingsentiteit van de koper ontvangen betalingen gelden als nakoming van de verplichting van de koper om een bedrag te voldoen aan de verkoper tot de hoogte van het ontvangen bedrag.

 • kan de transactie in bepaalde omstandigheden en om bepaalde redenen worden geweigerd, bevroren, of aangehouden, bijvoorbeeld wanneer fraude wordt vermoed, om te voldoen aan anti-witwasregels of economische of handelssancties, overeenkomstig de interne risicocontroles van AutoLokaal of vanwege mogelijke schending van het beleid van AutoLokaal of dat van de betalingsentiteit, of van het beleid van een externe aanbieder van betalingsdiensten.

 • hebben AutoLokaal, de betaalprovider  en de aan hen verbonden partijen het recht de betaalgegevens die je bij het sluiten van een koop, het inwisselen van een coupon of het uitvoeren van een andere transactie op AutoLokaal aan AutoLokaal.nl verstrekt, zoals creditcard- of bankpasgegevens en de vervaldatums van deze kaarten, te bewaren.

 • kun je op AutoLokaal op dezelfde wijze een verzoek tot retourzending of annulering, of een vordering onder de Kopersgarantie van AutoLokaal indienen, als met betrekking tot transacties waarvoor de betalingen niet door de betalingsentiteit worden beheerd. In alle gevallen waarin de oorspronkelijke betaling plaatsvond via de betaalprovider, vindt terugbetaling van bedragen die worden vergoed naar aanleiding van een toegewezen vordering onder de Kopersgarantie van AutoLokaal.nl of geretourneerde of geannuleerde transacties plaats door de betaalprovider . De termijn waarbinnen de terugbetaling plaatsvindt kan variëren, afhankelijk van de door derden, zoals creditcard- of betaalkaartpasorganisaties, gehanteerde regels.

 • verklaar je alle op het gebruik van Betaaldiensten toepasselijke wet- en regelgeving en voorwaarden na te leven en derden niet toe te staan deze te schenden. Je aanvaardt dat bepaalde externe partijen, zoals uitgevers van creditcards en bankpassen, creditcard- en betaalkaartorganisaties en betaaldienstverleners, hun eigen voorwaarden kunnen hanteren voor de betaal- of afhandelingsmethode die je kiest met betrekking tot de transacties via Betaaldiensten. Het niet naleven van de voorwaarden van deze derden kan het in rekening brengen van extra kosten tot gevolg hebben (bijvoorbeeld wisselkoerskosten door de uitgever van je creditcard wanneer de valuta waarin je de transactie uitvoert een andere is dan die van je creditcard), of het nemen van andere stappen, en je aanvaardt dat de betalingsentiteit geen zeggenschap heeft over of verantwoordelijk of aansprakelijk is voor deze vergoedingen of stappen.

Wanneer je account in aanmerking komt om geactiveerd te worden voor het onvangen van gelden, kan Autolokaal je een e-mail sturen waarin je wordt verzocht de registratie voor deze diensten vóór een bepaalde datum te voltooien. Als je deze e-mail hebt ontvangen en de registratie niet voor de opgegeven datum hebt voltooid, behoudt AutoLokaal zich het recht voor het aanbieden van objecten te beperken, inclusief maar niet beperkt tot het aanbieden van nieuwe objecten, wijzigingen in bestaande aanbiedingen te beperken of het aanbieden van objecten beëindigen. Deze beperkingen worden in dat geval niet eerder van kracht dan 30 dagen na de datum van de e-mail.

16. BonopPay, Object acceptatie en de Kopersgarantie

Zodra je voor een object betaald, zal de verkoper hier van op de hoogte worden gesteld. Echter ontvangt de verkoper deze gelden pas op het moment dat je als verkoper de objecten accepteerd. Dit kan zijn bij het ophalen van de objecten of als een bezorger deze objecten bij jouw op locatie bezorgd. Indien je niet akkoord gaat met het aangeboden objecten, dien je deze niet te accepteren. Dit kan bijvoorbeeld in het geval dat het object niet overeenkomt met de object omschrijving in de advertentie. Je kan in de website aangeven of je al dan niet akkoord gaat met acceptatie van het object, indien je niet akkooord gaat, ontvang je direct de aanschafprijs plus de aan AutoLokaal gemaakte (veiling)  kosten terug, uitgezonderd zijn eventuele gemaakte verzendkosten. Kosten anders deze dien je bij de verkoper te claimen.  

Indien je akkkoord gaat met het aangeboden object kun je dit in de website aangeven. De verkoper krijgt dan direct de beschikking over jouw geld.Indien je binnen 48 uur na ontvangst niet hebt aangegeven of je het object accepteerd, zal de verkoper automatisch beschikking krijgen over het geld. Indien je hierna alsnog niet tevreden bent met het object, dien je je te wenden tot de verkoper. AutoLokaal.nl heeft hierna geen verantwoordlijkheid meer hierover.

De Kopersgarantie van AutoLokaal is geen enkele  garantie voor een product of dienst. Het is een aanvullende service, die niet in de plaats komt van wettelijke garanties op grond van het Consumentenrecht of het Burgerlijk Wetboek. Consumenten kunnen, ongeacht de toepasselijkheid van de Kopersgarantie van AutoLokaal , hun rechten jegens de verkoper op grond van de wettelijke garantie van productconformiteit blijven uitoefenen.

17. Beperking van toegang tot je BonopPay saldo

Kopers kunnen op AutoLokaal.nl betalen via BonopPay, deze dienst zorgt dat een betaling pas bij een verkoper aankomt als de koper het object accepteerd. AutoLokaal.nl kan beslissen, teneinde bescherming te bieden tegen aansprakelijkheidsrisico's, de verkoper de toegang tot zijn BonopPay-rekening te beperken, onder toepassing van bepaalde criteria. Deze criteria kunnen bijvoorbeeld zijn, maar zijn niet beperkt tot: verkoopgeschiedenis, verrichtingen van de verkoper, retourzendingen, aan het soort advertentie verbonden risico's, het bedrag van de transactie of het feit dat een klacht is ingediend. Dit kan ertoe leiden dat AutoLokaal besluit de toegang tot het saldo op je AutoLokaal account te beperken.

18. Afwijzing van garanties

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat jouw gebruik van deze website en alle geleverde diensten of inhoud (de "dienst") beschikbaar wordt gesteld en aan je wordt geleverd op jouw eigen risico. hij wordt je aangeboden "zoals hij is" en wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties af, impliciet of expliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, en niet-inbreuk. wij geven geen garantie, impliciet of expliciet, dat enig deel van de dienst ononderbroken, foutloos, virusvrij, tijdig, veilig, accuraat, betrouwbaar, van enige kwaliteit zal zijn, noch dat enige inhoud op enigerlei wijze veilig is om te downloaden. Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat noch wij, noch enige deelnemer aan de service professioneel advies van welke aard dan ook geeft en dat het gebruik van dergelijk advies of enige andere informatie uitsluitend op eigen risico is en zonder onze aansprakelijkheid van welke aard dan ook.

In sommige rechtsgebieden zijn disclaimers van impliciete garanties mogelijk niet toegestaan en is de bovenstaande disclaimer mogelijk niet op jou van toepassing, alleen voor zover deze betrekking heeft op impliciete garanties.

19. Beperking van aansprakelijkheid

Je begrijpt uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, indicatieve, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander immaterieel verlies (zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade), als gevolg van of voortvloeiend uit (i) het gebruik van of het onvermogen tot gebruik van de service, (ii) de kosten voor het verkrijgen van vervangende goederen en/of diensten als gevolg van een transactie die via de service is aangegaan, (iii) onbevoegde toegang tot of wijziging van uw gegevenstransmissies, (iv) verklaringen of gedrag van derden op de service, of (v) enige andere kwestie met betrekking tot de service.

In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan om aansprakelijkheid te beperken en daarom zijn dergelijke beperkingen mogelijk niet op jou van toepassing.

20. Voorbehoud van rechten.

Wij behouden ons al onze rechten voor, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle auteursrechten, handelsmerken, octrooien, handelsgeheimen en alle andere eigendomsrechten die wij kunnen hebben op onze website, de inhoud ervan en de goederen en diensten die kunnen worden geleverd. Het gebruik van onze rechten en eigendommen vereist onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij verlenen je geen impliciete of expliciete licenties of rechten door diensten aan je ter beschikking te stellen en je zult geen rechten hebben om commercieel gebruik te maken van onze website of dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

21. Kennisgeving van Inbreuk op het Auteursrecht

Als je van mening bent dat uw eigendom is gebruikt op een manier die zou worden beschouwd als inbreuk op het auteursrecht of een schending van jouw intellectuele eigendomsrechten, kunt je contact opnemen met onze auteursrechtagent op het volgende adres: [email protected]

22. Toepasselijk recht

Je stemt ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit jouw gebruik van deze website of onze producten of diensten worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de lokale wetgeving waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake conflictenrecht. Door deze website en service te registreren of te gebruiken, stem je in en onderwerpt je zich aan de exclusieve jurisdictie en het rechtsgebied van het provincie of de stad waar het hoofdkantoor van de eigenaar van deze website zich bevindt.

23. Aanvullende voorwaarden

Deze gebruikersovereenkomst, de privacyverklaring, het gebruiksbeleid die op de website zijn gepubliceerd (ongeacht of door middel van links naar deze wordt verwezen in deze gebruikersovereenkomst) vertegenwoordigen en beschrijven de voorwaarden waarop je toegang tot en gebruik van Services van de website verleent: deze vormen de gehele 'Overeenkomst' tussen jou en AutoLokaal.nl. Als je niet akkoord gaat met de wijzigingen in de gebruikersovereenkomst of met een regel of het beleid, kun je door je account te sluiten de Overeenkomst beëindigen.

24. Algemeen

 • In het geval dat deze Gebruiksvoorwaarden in strijd zijn met enige wet op grond waarvan enige bepaling ongeldig kan worden verklaard door een rechtbank met jurisdictie over de partijen, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om de oorspronkelijke bedoelingen van de partijen weer te geven in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, en de rest van deze Gebruiksvoorwaarden zal geldig en intact blijven;
 • Als je een geschil hebt met een of meer gebruikers, vrijwaar je AutoLokaal.nl (en haar filialen en dochterondernemingen, en AutoLokaal.nl haar respectieve managers, directeuren, werknemers en tussenpersonen) van claims, eisen en schade (werkelijke schade en gevolgschade) van enigerlei aard, bekend en onbekend, die voortvloeien uit of op enige manier verband houden met het geschil;
 • Het nalaten van een van de partijen om enig recht onder deze Gebruiksvoorwaarden te doen gelden, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht van die partij en dat recht zal volledig van kracht en van kracht blijven; (iii) Je stemt ermee in dat, ongeacht enig statuut of tegenstrijdige wetgeving, elke claim of zaak die voortvloeit uit deze website of haar diensten moet worden ingediend binnen één (1) jaar nadat een dergelijke claim of zaak is ontstaan of de claim zal voor altijd worden uitgesloten; (iv) Wij kunnen onze rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden overdragen en wij zullen worden ontheven van enige verdere verplichting.
 • Indien je deze voorwaarden overtreedt, kan AutoLokaal.nl onder andere de volgende voorwaarden treffen: eventuele aangeboden objecten worden beeindigt, de toegang tot je account wordt opgeschort, een schorsing van de service;
 • AutoLokaal.nl kan deze gebruikersovereenkomst op elk moment wijzigen via e-mail of het gedeelte Notificaties van Mijn AutoLokaal.nl of door de gewijzigde voorwaarden op www.AutoLokaal.nl te plaatsen. Alle gewijzigde voorwaarden treden automatisch 30 dagen nadat deze zijn geplaatst in werking. Indien je na de ingangsdatum gebruikt blijft maken van de Services, betekent dit dat je akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden. Indien het noodzakelijk is dat een zakelijke gebruiker technische of commerciële aanpassingen doorvoert om te kunnen voldoen aan een wijziging van de Gebruikersovereenkomst door AutoLokaal.nl wordt, voor zover wettelijk vereist, een termijn in acht genomen waarbinnen de zakelijke gebruiker de mogelijkheid heeft de Gebruikersovereenkomst te beëindigen.
WEBSITE_NAAM
Bonop.com
Nog niet geregistreerd?

Door een gratis Autolokaal account aan te maken, kun je reageren op voertuigen die op Autolokaal staan. Of begin zelf met verkopen.

Meld je aan   Inloggen